×

Twindemic

16 ธันวาคม 2021

รู้จัก Twin Epidemic เมื่อ ‘โอไมครอน’ ระบาดซ้อนกับ ‘เดลตา’

ก่อนหน้านี้คำว่า ‘Twindemic’ จะหมายถึงการระบาดของ ‘ไข้หวัดใหญ่’ ที่แทรกซ้อนการระบาดของ ‘โควิด’ ขึ้นมาอีกโรคหนึ่งในฤดูหนาวที่ไข้หวัดใหญ่เคยระบาดอยู่เดิม แต่ในอนาคตคำนี้อาจถูกนำมาใช้เรียกการระบาดของโรคโควิดจาก 2 สายพันธุ์คือ ‘โอไมครอน’ ที่แทรกซ้อน ‘เดลตา’ เพราะคุณสมบัติที่สามารถหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้มากขึ้น ทำให้เกิดการติดเชื้อซ้ำ และระบาดพร้อมกันได้ ...


X
Close Advertising