×

Topo Chico

Topo Chico เครื่องดื่มกระป๋อง Coca-Cola น้ำอัดลม
1 ตุลาคม 2020

Coca-Cola หวนคืนสู่ตลาดแอลกอฮอล์สหรัฐฯ ในรอบ 37 ปี ด้วย Topo Chico เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อัดก๊าซ

เป็นเวลา 37 ปีแล้วที่ Coca-Cola ไม่ได้ทำตลาดแอลกอฮอล์ในสหรัฐอเมริกา นับตั้งแต่ขายแบรนด์ Wine Spectrum ออกไป แต่ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มีข่าวว่า Coca-Cola พร้อมที่จะหวนคืนสู่ตลาด ทำให้สื่อหลายสำนักตั้งคำถามว่า แล้ว Coca-Cola จะกลับมาในรูปแบบไหน ล่าสุดมีคำตอบของเรื่องนี้แล้ว   เมื่อ Coca-Cola ออกมาระบุว่า จะมีการวางขายภายใต้แบรนด์ Top...