×
460073

Token

Zipmex Token
1 มีนาคม 2021

Zipmex Token ทางเลือกของสินทรัพย์ลงทุนในยุคดิจิทัล [Advertorial]

เมื่อโลกมีการพัฒนามากขึ้น ผู้คนก็มักจะมองหาทางเลือกที่ดีกว่า เช่นกันกับเรื่องของการเงิน ซึ่งปัจจุบันอาจเรียกได้ว่ากำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ ทำให้แนวทางในการบริหารจัดการการเงินอาจเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตที่ผ่านมา   ‘เทคโนโลยี’ และคำว่า ‘ดิจิทัล’ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้โลกกำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ ไม่เว้นแม้แต่เรื่องขอ...
สินทรัพย์ดิจิทัลมีดีอย่างไร
6 มกราคม 2021

ชมคลิป: สินทรัพย์ดิจิทัลมีดีอย่างไร

โลกของการลงทุนกำลังเปลี่ยนแปลงไป 'สินทรัพย์ดิจิทัล' คืออีกทางเลือกสำหรับการลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคตที่เข้าถึงได้   Zipmex คือแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการลงทุนของตัวเอง (Advertorial)...