×

The Wood Land

The Wood Land
18 มกราคม 2022

TASTE: The Wood Land ป่าใจกลางกรุงย่านอ่อนนุช ที่ซ่อนอยู่หลังกำแพงอิฐ

“It’s a land not just a cafe.”   The Wood Land เป็นป่าใจกลางกรุงย่านอ่อนนุชที่ซ่อนอยู่หลังกำแพงอิฐสีเทา เมื่อเดินเข้าไปแล้วจะพบกับทุ่งหญ้าสีเขียวกว้างขวาง ต้นไม้ใหญ่หลายต้น ลมธรรมชาติที่พัดโชยมา และพื้นที่ให้นั่งเล่น นี่คือจุดหมายปลายทางใหม่ของชาวกรุงเทพฯ ที่ต้องมานั่งพักผ่อนหย่อนใจ   ก่อนจะมาเป็นร้าน The Wood Land ทางร้านมีไร...

Close Advertising