×

THE STANDARD x UNHCR

24 ตุลาคม 2018

‘ปู ไปรยา’ กับบทบาทการทำงานด้านผู้ลี้ภัยตลอดชีวิต

ปู ไปรยา ทูตสันถวไมตรีของ UNHCR คนแรกของไทยและเอเชียแปซิฟิก เล่าถึงประสบการณ์การทำงานด้านผู้ลี้ภัยเกือบ 5 ปีที่ผ่านมา หลังเดินทางกลับจากค่ายกูตูปาลองในบังกลาเทศ ที่รองรับผู้ลี้ภัย โดยเฉพาะชาวโรฮีนจาเกือบ 1 ล้านคน   โดยเริ่มสนใจปัญหาผู้ลี้ภัยชาวโรฮีนจาอย่างจริงจัง เมื่อได้เห็นคลิปชาวโรฮีนจาที่พยายามหนีเอาชีวิตรอดบนเรือลำหนึ่ง เธอจึงตัดสิน...
17 ตุลาคม 2018

“ลูกเขาตายต่อหน้า ปูอยากทำได้มากกว่าแค่แสดงความเสียใจ” คุยกับ ปู ไปรยา ในวันที่ตั้งเป้าขอทำงานด้านผู้ลี้ภัยตลอดชีวิต

  https://www.youtube.com/watch?v=MRZIPkrvqRo&feature=youtu.be   สถานการณ์ของผู้ลี้ภัยทั่วโลกยังคงวิกฤต โดยเฉพาะกรณีของชาวโรฮีนจาที่เผชิญหน้ากับความรุนแรง จนต้องลี้ภัยออกจากเมียนมากว่า 725,000 คน นับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคม ปี 2017 พวกเขามุ่งหน้าสู่ค่ายกูตูปาลองในบังกลาเทศ ที่รองรับผู้ลี้ภัยเกือบ 1 ล้านคน นับเป็นค่ายผู้ลี้...
28 กันยายน 2018

ยุสรา มาร์ดินี จากผู้ลี้ภัยซีเรีย สู่เงือกสาวโอลิมปิกเกมส์ และทูตสันถวไมตรีอายุน้อยที่สุดของ UNHCR

สถานการณ์ปัญหาผู้ลี้ภัยโลกกำลังทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และเข้าสู่ขั้นวิกฤตอีกครั้ง นับตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา และเมื่อปลายปี 2016 มีพลเมืองโลกกว่า 68.5 ล้านคน ที่พยายามหนีเอาชีวิตรอดจากสงครามและความขัดแย้งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสงครามกลางเมือง การฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ ความขัดแย้งทางศาสนา รวมถึงการเลือกปฏิบัติและผลักดันให้พวกเขากลายเป็นคนช...
10 กันยายน 2018

เตือนใจ ดีเทศน์ นักต่อสู้เพื่อคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ผู้เข้าชิง Nansen Refugee Award คนแรกของไทย

ครูแดง-เตือนใจ ดีเทศน์ นักต่อสู้เพื่อสิทธิของคนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทยที่ทำงานด้านนี้มายาวนานกว่า 40 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่กำลังจะหมดวาระลงในอีกไม่ช้า ได้ถูกเสนอชื่อเป็นตัวแทนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เข้าชิงรางวัล Nansen Refugee Award เป็นคนแรกของประเทศไทย   Nansen Refugee Award คืออะไร รางวัลนาน...