×

The Metaworld by Zixel

The Metaworld
20 กุมภาพันธ์ 2022

พาชม The Metaworld นิทรรศการที่พาคุณท่องโลก Metaverse และ NFTs แบบอินเตอร์แอ็กทีฟ

ถ้าคุณกำลังอยากรู้จักโลก Metaverse และ NFTs ให้มากขึ้น เราแนะนำให้คุณไปงานนี้   The Metaworld by Zixel นิทรรศการที่ชวนผู้สนใจเกี่ยวกับ Metaverse และ NFTs มาลองเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวโลกเสมือนตั้งแต่นับหนึ่ง ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมแบบอินเตอร์แอ็กทีฟหลากชนิด ไม่ว่าจะเป็นการผจญภัยกับโลกใหม่ผ่านเกมโลกเสมือน Decentraland และ Brandverse ...
The Metaworld by Zixel นิทรรศการ NFT แรกในไทยที่พาคุณท่องโลก Metaverse ทั้งทางฟิสิคัล และโลกเสมือน Decentraland
12 กุมภาพันธ์ 2022

The Metaworld by Zixel นิทรรศการ NFT แรกในไทยที่พาคุณท่องโลก Metaverse ทั้งในโลกจริง และโลกเสมือน

ช่วงนี้มีงานนิทรรศการผลงานของศิลปิน NFTs ออกมาชิมลางกันมากขึ้น แต่ถ้าเป็นโลกเกี่ยวกับ Metaverse นั้น นี่คืองานแรก   Zipmex ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล ฉลองเปิดตัวแพลตฟอร์ม NFT ใหม่ ภายใต้ชื่อ Zixel ด้วยการจับมือสยามพิวรรธน์ ผู้นำในธุรกิจค้าปลีกและอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย จัดนิทรรศการ ‘The Metaworld by Zixel’ ...

Close Advertising