×
98993

The International Classification of Diseases

19 มิถุนายน 2018

องค์การอนามัยโลกประกาศให้ โรคติดเกม เป็นอาการทางจิตประเภทหนึ่ง

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (18 มิ.ย.) องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เผยแพร่คู่มือวินิจฉัยและจัดประเภทของโรคระหว่างประเทศ (The International Classification of Diseases) ฉบับปรับปรุง 2018 หรือรู้จักกันดีในชื่อ ‘ICD-11’ โดยระบุให้ โรคติดเกม (Gaming Disorder) เป็นอาการทางจิตประเภทหนึ่งที่ต้องได้รับการเยียวยาแก้ไขในทางการแพทย์     ICD-11 ระบ...
26 ธันวาคม 2017

องค์การอนามัยโลก เตรียมจัดให้โรคติดเกมเป็นอาการทางจิตชนิดหนึ่งในปี 2018

องค์การอนามัยโลก หรือ WHO เตรียมบรรจุชื่อของ ‘โรคติดเกม’ ลงในคู่มือวินิจฉัยและจัดประเภทของโรคระหว่างประเทศ (The International Classification of Diseases) ซึ่งจะจัดพิมพ์ในฉบับปรับปรุงใหม่จาก ICD-10 เป็น ICD-11 ในปี 2018     โดยขณะนี้ได้มีการเปิดเผยร่างแรกของ ICD-11 อย่างไม่เป็นทางการในโลกออนไลน์เกี่ยวกับโรคติดเกม โดยภายในร่างแรกระบุว...