×

The Great Recession

ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ และแนวทางลงทุน
21 กรกฎาคม 2022

ฉากทัศน์ ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ และแนวทางลงทุน

สถานการณ์การลงทุนปัจจุบัน นักลงทุนต่างกังวลต่อโอกาสเกิด ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ ในสหรัฐอเมริกา หลังดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ ออกมาสูงสุดในรอบ 40 ปี ที่ระดับ 9.1% ยิ่งเป็นแรงกดดันให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ต้องหันมาเร่งดำเนินนโยบายการเงินตึงตัวเพิ่มขึ้น ล่าสุดนักลงทุนมองว่า Fed มีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกรกฎาคมนี้อย่า...
Janet Yellen
29 เมษายน 2022

เจเน็ต เยลเลน เตือนรับมือเศรษฐกิจโลกเสี่ยงถดถอย แนะศึกษาบทเรียนในอดีตจาก The Great Recession

เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโควิดและสงครามความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในอนาคต ก่อนเสริมว่า ภาวะถดถอยมีแนวโน้มที่จะท้าทายเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจสหรัฐฯ ต่อไป   ความเห็นข้างต้นของเยลเลนมีขึ้นในระหว่างที่เจ้าตัวขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในงานแห่งหนึ่งที...

Close Advertising