×

The Great Depression

6 พฤษภาคม 2020

ชมคลิป: The Great Depression วิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 100 ปี

รู้จักกับ The Great Depression วิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในยุค 1930 ที่ส่งผลต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์เกินกว่าใครจะคาดคิด วิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้จะพาเราไปซ้ำรอยหรือไม่...