×

Surgical Mask

8 มีนาคม 2020

องค์การเภสัชกรรมส่งหน้ากากอนามัยเพิ่มให้กับบุคลากรในโรงพยาบาลแล้ว 4.1 แสนชิ้นต่อวัน งดขายร้านยา 8 สาขา

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่องค์การเภสัชกรรมได้รับแจ้งจากกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ว่า ปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตหน้ากากอนามัยชนิด Surgical Mask ในประเทศสามารถผลิตหน้ากากอนามัยได้วันละ 1.2 ล้านชิ้นต่อวัน โดยได้จัดสรรกระจายให้กับบุคลากรสาธารณสุขในสถานพยาบาลต่างๆ จำนวน 7 แสนชิ้นต่อวัน และจัด...

Close Advertising