×
405713

Sunday Brunch

street food sunday brunch anantara siam
9 ตุลาคม 2020

ยกสตรีทฟู้ดมาไว้ในโรงแรม Sunday Brunch เวอร์ชันใหม่จากอนันตรา สยาม

ข้อดีหนึ่งอย่างที่เราเชื่อว่าทำให้ทุกคนชอบแสวงหา Sunday Brunch ดีๆ กินกันในสายวันอาทิตย์ คือนอกจากจะเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันกับเพื่อนหรือครอบครัวแล้ว ยังถือเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ชิมอาหารอร่อยๆ จากทุกๆ ห้องอาหารของโรงแรมอย่างจุใจแบบไม่ต้องเลือกเมนูใดเมนูหนึ่งไงล่ะ     ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ สวนมะลิ   อย่างในเดือนนี้ที่โรงแรมอนั...