×

Steve Sosebee

UNICEF
14 พฤศจิกายน 2023

UNICEF ชี้ เด็กในฉนวนกาซากว่า 700,000 คนกลายเป็นผู้พลัดถิ่น เพราะสงครามอิสราเอล-ฮามาส

องค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ระบุว่า เด็กในฉนวนกาซากว่า 700,000 คนกลายเป็นผู้พลัดถิ่นและถูกบังคับให้ทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลัง ท่ามกลางการโจมตีอย่างต่อเนื่องของกองทัพอิสราเอล และตัวเลขยอดผู้เสียชีวิตจากทางกระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาที่อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน มีเด็กเสียชีวิตมากถึง 4,506 คนจากผู้เสียชีวิตทั้งหมด 11,078 คน และยังคงมีแนวโน...

X
Close Advertising