×

Sri Lan

ศรีลังกา-IMF
2 กันยายน 2022

ศรีลังกา-IMF บรรลุข้อตกลงเบื้องต้น ขอกู้เงิน 2.9 พันล้านดอลลาร์แล้ว

ศรีลังกาบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) สำหรับเงินกู้มูลค่าประมาณ 2,900 ล้านดอลลาร์แล้ว ขณะที่ศรีลังกากำลังหาทางออกจากวิกฤตเศรษฐกิจครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ 10 ปี   แถลงการณ์ร่วมของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และรัฐบาลศรีลังกา ระบุว่า ทั้ง 2 ฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นระดับเจ้าหน้าที่แล้ว ภายใต้โครงการ Extend...

Close Advertising