×

Slow-motion Bank Run

Tether
23 พฤษภาคม 2022

Tether กำลังเผชิญภาวะ ‘Slow-motion Bank Run’ หลังมีผู้ไถ่ถอนเงินออกแล้วกว่า 3 แสนล้านบาท ด้านผู้บริหารย้ำฐานะยังแข็งแกร่ง

Tether เหรียญ Stablecoin ที่มีมูลค่าใหญ่ที่สุดในโลกคริปโต ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 2.5 ล้านล้านบาท ได้จ่ายเงินคืนแก่ผู้ลงทุนที่มาถอนเงินออกไปกว่า 3 แสนล้านบาท นับตั้งแต่เกิดการพังทลายของเหรียญ UST (Algorithmic Stablecoin) แต่ผู้บริหาร Tether ยังคงยืนยันว่า ยังมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง   โดยการที่มีคนจำนวนมากออกมาแห่ถอนเงินจาก Tether (USD...

Close Advertising