×

Slow Life

1 กุมภาพันธ์ 2018

จากตำราสู่นาข้าว กับ ‘วาว ศุภิสรา’ ชาวนาที่เชื่อในผืนดินไทย

ทุกวันนี้ยังมีคนคิดว่าชาวนาคือสัญลักษณ์ของคนจนที่รอพึ่งพาแต่ความช่วยเหลือจากภาครัฐ แม้จะเป็นมุมมองที่มีอคติ แต่ก็ต้องยอมรับว่าชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาไทยยังคงยากลำบากจริงๆ และห่างจากวันที่จะได้ลืมตาอ้าปากอยู่ไกลโข   กระนั้นภาคการเกษตรก็ไม่เคยห่างไกลไปจากชีวิตของเราเลย   ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา พบว่าเริ่มมีคนหนุ่มสาวหันมาทำเกษ...


X
Close Advertising