×

Singha Angel

Singha Angel
21 มิถุนายน 2019

ร่วมขบวนแจกความสดใสไปกับ Singha Angel [Advertorial]

ความสุข นิยามง่ายๆ ของชีวิตที่แตกต่างกันไปตามแต่ทัศนคติของแต่ละคน ซึ่งเราเชื่อว่าหนึ่งในความสุขของคนไทยก็คือการได้มาใช้เวลาผ่อนคลายสังสรรค์กับเพื่อนฝูง อาจจะเป็นการนัดกันแบบปัจจุบันทันด่วน ไม่ต้องมีพิธีรีตอง ใครว่างก็มา ใครยังไม่เสร็จงานก็ค่อยตามมาสมทบ ใครมาถึงก่อนก็ไม่เป็นปัญหา เพราะความสุขสามารถหาได้รอบข้างเสมอ เหมือนที่ Singha Angel ได้เข้ามาแบ่...