×

SETTHSI

24 มีนาคม 2023

‘ผลตอบแทนดัชนีความยั่งยืน’ กับอีกหนึ่งบทพิสูจน์การลงทุนอย่างยั่งยืน

ในภาวะเศรษฐกิจผันผวน ทั้งนักลงทุนและธุรกิจจำเป็นต้องแสวงหาหนทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลตอบแทนได้ในระยะยาว ‘ความยั่งยืน’ จึงเป็นคำตอบที่หลายคนกำลังให้ความสนใจ เพราะไม่เป็นเพียงทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุน แต่ยังเป็นทางรอดของธุรกิจอีกด้วย   ทำไมธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับ ‘ความยั่งยืน’   ‘การดำเนินธุรกิจอย่างย...
20 ธันวาคม 2022

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศหุ้นเข้า SET50-SET100 รอบเดือน ม.ค.-มิ.ย. ปี 66

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับการคำนวณดัชนีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566   ทั้งในส่วนของดัชนี SET50, SET100, sSET, SETCLMV, SETHD, SETTHSI และ SETWB    สำหรับดัชนี SET50 มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CENTEL), บมจ.คอมเซเว่น (COM7...

Close Advertising