×

Sakai

13 กรกฎาคม 2019

เดินย่ำ ซาไก (Sakai) เมืองเล็กใกล้โอซาก้า เจ้าของมรดกโลกแห่งล่าสุดของญี่ปุ่น

ไม่กี่วันก่อน สุสานโบราณโมซุ-ฟูรูอิจิ (Mozu-Furuichi Kofun) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ส่งผลให้ซาไก (Sakai) อดีตเมืองท่าเก่าแก่ของญี่ปุ่น กลับมาจัดอยู่ในสปอตไลต์อีกครั้งในหมู่คนชอบเที่ยว    ซาไกเป็นเมืองเล็กในเขตจังหวัดโอซาก้า อดีตเคยเป็นเมืองท่าใหญ่และสำคัญที่สุดของญี่ปุ่นยุคกลาง สินค้าสำคัญจากต่างแดนเกือบทั้งหมดต้อ...