×
423293

Robert Shiller

20 พฤศจิกายน 2020

เตรียมคนสู่อนาคต ถอดสูตรลับ 3 เจ้าของรางวัลโนเบล

‘อยากรู้อยากเห็น’ ‘สะเปะสะปะ’ และ ‘พากเพียร’   นี่คือสามคำที่ผมได้จากการฟังเจ้าของรางวัลโนเบล 3 ท่านที่มาพูดเรื่อง ‘เคล็ดลับการเรียนรู้’ ในงาน World Economic Forum ที่เมืองดาวอส เมื่อตอนต้นปี   รายการนี้สำหรับผมโดยส่วนตัวเป็นไฮไลต์ที่สุดของการประชุมดาวอส เพราะอาจารย์แต่ละท่านไม่ได้มาพูดเรื่องวิชาเศรษฐศาสตร์หรือฟิสิกส์ที่ตนเองถ...