×

Risk Profile

30 พฤศจิกายน 2022

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้มเกณฑ์ตรวจสอบ Risk Profile ผู้ลงทุนและเกณฑ์รับหลักทรัพย์ หวังปิดช่องโหว่เกิดเหตุซ้ำรอยหุ้น MORE

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกแถลงการณ์เช้าวันนี้ (30 พฤศจิกายน) เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ-ขายหลักทรัพย์   โดยระบุว่า สืบเนื่องจากกรณีการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ บมจ.มอร์ รีเทิร์น (MORE) ในช่วงที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยทำงานร่วมกันและประสานงานกับหน่ว...
1 ตุลาคม 2021

ชมคลิป: ทำไมต้องประเมินความเสี่ยงก่อนลงทุน | Wealth Q&A

คำถาม (Q): เราจะรู้จักระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับกับการปั้นพอร์ตของเราได้อย่างไร จำเป็นแค่ไหน และ Risk Profile กับ Fund Risk แตกต่างกันอย่างไร   คำตอบ (A): ติดตามได้ในคลิปนี้     อ้างอิง: set.or.th thaimutualfund.com scb.co.th scbam.com ...

X
Close Advertising