×

Referendum

29 กันยายน 2022

ผลประชามติแบบไม่ต้องลุ้นกับความขัดแย้งเฟสใหม่ที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น: จุดที่ไม่อาจหวนกลับยิ่งกว่าเดิม?

ในที่สุดก็เป็นที่แน่ชัดแบบไม่ต้องลุ้นแล้วว่า ผลประชามติเรื่องการ ‘ขอเข้าร่วม’ กับสหพันธรัฐรัสเซียใน 4 เขตการปกครองนั้นเป็นไปอย่างเป็นเอกฉันท์ โดยผลการนับคะแนนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ ผลคะแนนจากพื้นที่ทั้ง 4 และผลคะแนนจากประชากรจากพื้นที่ทั้ง 4 ที่มีถิ่นพำนักในดินแดนรัสเซีย โดยคะแนนแบ่งออกเป็นดังนี้   คะแนนจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากแค...

Close Advertising