×
454017

Rebecca Minkoff

Rebecca Minkoff
13 กุมภาพันธ์ 2021

Rebecca Minkoff เป็นแบรนด์แฟชั่นแบรนด์แรกที่เปิดแอ็กเคานต์ OnlyFans เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารแบบใหม่

Rebecca Minkoff เปิด OnlyFans เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารรูปแบบใหม่ของแบรนด์ในช่วงแฟชั่นวีกวันที่ 16 กุมภาพันธ์ที่จะถึง ซึ่งนับว่าเป็นแบรนด์แฟชั่นที่มีชื่อเสียงแบรนด์แรก ที่กระโดดลงมาทำคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มนี้   ในบัญชี @rebeccaminkoff คุณจะได้พบกับคอนเทนต์ที่สดใหม่ และไม่ 18+ ที่ดีไซเนอร์จะมาแบ่งบันเรื่องราวว่า ในหนึ่งวันเธอต้องทำอะไรบ้าง ผ่า...
Podcast Superwoman with Rebecca Minkoff Female Founded Collective
28 กรกฎาคม 2019

Rebecca Minkoff ดีไซเนอร์หญิง เพื่อนหญิง พลังหญิง

ตั้งแต่ รีเบคก้า มินคอฟฟ์ ก่อตั้งแบรนด์ในชื่อตัวเองเมื่อปี 2005 ก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ระดับ Accessible Luxury จากนิวยอร์กที่โดดเด่นเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียและพูดถึงเรื่องพลังหญิงในแง่มุมต่างๆ เช่น โปรเจกต์ Female Founded Collective และพอดแคสซีรีส์ชื่อ Superwoman with Rebecca Minkoff โดย THE STANDARD ได้มีโอกาสพิเศษไปสัมภาษณ์กับรีเบคก้า ณ ร้าน...