×
418187

Purra

เคล็ดลับเปลี่ยนวันหมองหม่นเป็น ‘สดชื่น’ ด้วยน้ำดื่มผสมวิตามิน ‘Purra Vitamin Water’ [Advertorial]
24 พฤศจิกายน 2020

เคล็ดลับเปลี่ยนวันหมองหม่นเป็น ‘สดชื่น’ ด้วยน้ำดื่มผสมวิตามิน ‘Purra Vitamin Water’ [Advertorial]

ในแต่ละวันที่เราลืมตาตื่นลุกขึ้นจากที่นอนในตอนเช้า ทำร่างกายให้สดใส พร้อมเผชิญความท้าทายที่ถาโถมเข้ามาในแต่ละวัน แต่เมื่อต้องเดินทางไป-กลับที่ทำงาน สิ่งที่เราต้องเจอคือการฝ่าฝน ลม แดด ฝุ่นควัน มลพิษ ความแออัดคับคั่งของการสัญจรเดินทางในระบบขนส่งมวลชน ไหนจะความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นจากโรคระบาดโควิด-19 ความเครียดสะสมที่เกิดขึ้นจากงาน   เมื่อห...