×

PATRA

PATRA Containers for elderly
25 กุมภาพันธ์ 2022

จาน ชาม แก้วน้ำ ชุดภาชนะชูใจผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

แบรนด์ภัทรา (PATRA) พัฒนาและออกแบบจาน ชาม และแก้ว สำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ รวมถึงผู้ที่มีปัญหากล้ามเนื้อมือหรือแขนอ่อนแรง โดยอาศัยการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ของผู้สูงอายุ ทำให้สะดวกกับการใช้งานและลดการพึ่งพาผู้อื่น        หลังวิจัยและพัฒนากว่า 4 ปี ภัทรา (PATRA) แบรนด์เครื่องใช้สำหรับโต๊ะอาหารประเภทพอร์ซเลนและโบน ...

Close Advertising