×

Park Origin Phayathai

7 กันยายน 2018

A Perfect Living Platform มาตรฐานรูปแบบที่อยู่อาศัยใหม่ ครั้งแรกของแนวคิดที่มาพร้อม 3 คีย์หลัก [Advertorial]

เมื่อโลกสมัยใหม่นั้นเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว สังคมเมืองในยุคปัจจุบันก็ยิ่งต้องหมุนตามให้ทัน ปัจจัยรอบด้านล้วนขับเคลื่อนเราไปสู่รูปแบบการใช้ชีวิตใหม่ๆ ที่ไม่ได้ตอบโจทย์เพียงแค่ด้านเดียวอีกต่อไป แต่มันคือการตอบรับในทุกความต้องการและทุกจังหวะของการใช้ชีวิต   เราค้นพบว่า ในทุกจังหวะและความต้องการของชีวิตที่ว่านั้น ประกอบไปด้วย 3 สิ่งนี้ ได้แก่ ...

Close Advertising