×

Nu Couche (Sur le Cote Gauche)

16 พฤษภาคม 2018

ภาพวาดจิตรกรเอก Amedeo Modigliani ขึ้นแท่นแพงสุดอันดับ 4 ของตลาดประมูลนิวยอร์ก

เสียงเคาะครั้งสุดท้ายในงานประมูลผลงานศิลปะจัดโดย Sotheby’s ใจกลางมหานครนิวยอร์กสิ้นสุดลงด้วยการทุบสถิติใหม่อีกครั้ง โดยภาพวาดสีน้ำมัน ‘Nu Couche (Sur le Cote Gauche)’ จากปลายพู่กันของอาเมเดโอ โมดิกลีอานี (Amedeo Modigliani) จิตรกรชื่อก้องโลกชาวอิตาลี ถูกประมูลไปด้วยราคาสูงถึง 157.2 ล้านเหรียญสหรัฐ (รวมค่าธรรมเนียม) หรือตกเป็นเงินไทยประมาณ 5,000 ล้า...


X
Close Advertising