×

New York Pizza

เหตุใด The Pizza Company ถึงต้อง Spin Off ‘นิวยอร์กพิซซ่า’ ออกมาเป็นซับแบรนด์แรกในรอบ 20 ปี
4 กุมภาพันธ์ 2021

เหตุใด The Pizza Company ถึงต้อง Spin Off ‘นิวยอร์กพิซซ่า’ ออกมาเป็นซับแบรนด์แรกในรอบ 20 ปี

ถึง The Pizza Company จะดูสตรองในตลาดพิซซ่ามูลค่า 1.2-1.5 หมื่นล้านบาท ด้วยการกินส่วนแบ่งมากกว่า 70% ด้วยกัน ทว่ายังมีสมการอีกหลายข้อที่รอแก้โจทย์อยู่ หนึ่งในนั้นคือการเข้าถึง ‘คนรุ่นใหม่’ และนี่เองจึงเป็นที่มาของการ Spin Off ‘นิวยอร์กพิซซ่า’ ออกมาเป็นซับแบรนด์แรกในรอบ 20 ปี    “The Pizza Company อยู่มา 20 ปี เราเป็นแบรนด์แมสที่ใครๆ...

Close Advertising