×

Munich Security Conference

หุ้นเทคจีนร่วงระนาว หลังใช้กฎหมายถอดหุ้นออกจากตลาดสหรัฐฯ
26 มีนาคม 2021

ชมคลิป: หุ้นเทคจีนร่วงระนาว หลังใช้กฎหมายถอดหุ้นออกจากตลาดสหรัฐฯ

คริสตาลินา จอร์เจียวา ผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) กล่าวระหว่างเข้าร่วมการประชุม Munich Security Conference ว่า ภายใน 2 สัปดาห์ข้างหน้าคือช่วงเวลาสำคัญในการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากโควิด-19 โดยจะเริ่มศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นในจีน ในฐานะที่พบการระบาดของไวรัสเป็นแห่งแรกของโลก และช่วงเวลาที่โรงงานในประเทศกลับมาทำงานอีกค...