×

Molly Avejar

Molly Avejar
2 กันยายน 2022

‘Molly Avejar’ อดีตผู้ต้องขังหญิง ผู้สร้างประวัติศาสตร์ใช้ประโยชน์จากกฎหมายลดโทษทางคดีแพ่งเป็นคนแรกของฟิลิปปินส์

ในประเทศฟิลิปปินส์มีกฎหมายใหม่ที่ประกาศใช้เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2017 มีชื่อเรียกว่า RA 10951 เพื่อปรับลดการลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดในคดีแพ่ง แต่กลับพบว่าคนที่ได้รับประโยชน์จากกฎหมายนี้เป็นคนแรกคือผู้ต้องขังหญิงคนหนึ่ง ซึ่งได้ยินว่ามีกฎหมายใหม่ถูกประกาศใช้ในระหว่างที่เธอถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ เธอตัดสินใจเดินไปถามผู้คุมและเริ่มเดินเรื่องทางเอกสาร จนก...

Close Advertising