×

Mitsubishi Chemical

Quantum Computer
30 มิถุนายน 2021

ยักษ์ธุรกิจญี่ปุ่น 12 แห่ง ลงขันตั้ง ‘คอมพิวเตอร์ควอนตัม’ หวังใช้การประมวลผลอันทรงพลังเข้ามาช่วยค้นหาเทคโนโลยีใหม่ๆ

หากไม่นับสหรัฐอเมริกา ‘ญี่ปุ่น’ กำลังจะเป็นประเทศที่ 2 ต่อจากเยอรมนี ที่มีการติดตั้ง ‘คอมพิวเตอร์ควอนตัม’ (Quantum Computer) สำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์ของ IBM โดยมีเป้าหมายเพื่อค้นหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการใช้เพื่อพัฒนาวัสดุแบบใหม่   การติดตั้งคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่มีค่าใช้จ่ายหลายพันล้านเยนในครั้งนี้เป็นการทุ่มท...

Close Advertising