×

Mattie Do

The Long Walk
20 สิงหาคม 2022

The Long Walk บ่มีวันจาก การเดินทางอันยาวนานของบ่วงกรรมที่ไม่อาจลบเลือนด้วยกาลเวลา

**บทความนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของภาพยนตร์ The Long Walk บ่มีวันจาก**   The Long Walk บ่มีวันจาก คือผลงานภาพยนตร์ทริลเลอร์-ไซไฟ ของผู้กำกับหญิงชาวสปป.ลาว แมตตี้ โด ที่บอกเล่าเรื่องราวของโลกอนาคตในปี ค.ศ. 2065 เมื่อเทคโนโลยีเดินทางมาถึงจุดที่มนุษย์ทุกคนถูกฝังชิปลงภายในต้นแขนแทนการใช้บัตรประชาชน เพื่อเอาไว้ยืนยันตัวตนและสแกนจ่ายเงินออนไล...

X
Close Advertising