×

Martin Schulz

25 กันยายน 2017

ทำไม Angela Merkel จึงชนะการเลือกตั้งเยอรมนีสมัยที่ 4 และอนาคตของยุโรปจะเป็นอย่างไร

     กลุ่มการเมือง Union หรือการรวมตัวของพรรค Christian Democratic Union (CDU) และ Christian Social Union in Bavaria (CSU) ของเยอรมนีได้คะแนนสูงสุดในการเลือกตั้งครั้งนี้ (32.9%) ทำให้นายกรัฐมนตรีอังเกลา แมร์เคิล (Angela Merkel) สามารถรักษาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้อีกเป็นสมัยที่ 4 อย่างไรก็ตามคะแนนของกลุ่ม Union ลดลงต่ำสุดเป็นครั้งแรกในร...
25 กันยายน 2017

Exitpoll เลือกตั้งเยอรมนี อังเกลา แมร์เคิล คว้านายกฯ สมัยที่ 4 ‘เอสดีพี’ ขอยืนฝ่ายค้าน

      อังเกลา แมร์เคิล (Angela Merkel) นายกรัฐมนตรีแห่งเยอรมนีเตรียมเข้ารับตำแหน่งสมัยที่ 4 หลังผลสำรวจการลงคะแนนหน้าจุดเลือกตั้งเปิดเผยตัวเลข คะแนนพรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียน (ซีดียู) และพี่น้องอย่างพรรคสหภาพสังคมคริสเตียน (ซีเอสยู) คว้าคะแนนด้วยสัดส่วนร้อยละ 32       จากผล Exitpoll นี้ ย่อมบังคับให้แมร์เคิลต้องห...
18 กันยายน 2017

เลือกตั้งเยอรมนี 2017 อังเกลา แมร์เคิลจะได้สมัยที่ 4 ไหม

     การเลือกตั้งทั่วไปของเยอรมนีที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 กันยายนนี้ คือการเลือกตั้งทั่วไปของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปครั้งที่ 4 ในปี 2017 ตามหลังเนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร การเลือกตั้งข้างต้นทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจากผลประชามติออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรเมื่อเดือนมิถุนายนปี 2016      ตลอดปีที่ผ่านมา ทั่วโ...

Close Advertising