×

Mala (มาลา)

Mala
5 ธันวาคม 2021

Mala (มาลา) ร้านดอกไม้และเนเชอรัลไวน์บาร์ที่สอนให้เคารพธรรมชาติและชื่นชมความงามแห่งฤดูกาล

หากต้องบรรยายความงามของธรรมชาติให้เป็นรูปธรรมที่สุดก็คงหนีไม่พ้นดอกไม้ ทุกวันนี้ดอกไม้เป็นสื่อกลางแทนความรู้สึกอันหลากหลายของมนุษย์ ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ อำลาหรือพบหน้า ยังไม่นับรวมถึงฟังก์ชันของดอกไม้ในฐานะสิ่งเติมเต็มพื้นที่ใดพื้นที่หน่ึง ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ผ่านวาระและโอกาสต่างๆ     ฟีล-ชิดชนันท์ สุขพงษ์ ผู้ก่อตั้ง Mala แ...

Close Advertising