×

Luanne Lim

HSBC
31 มกราคม 2024

HSBC เผย ธุรกิจไทยหันหา ‘หยวน’ แทน ‘ดอลลาร์’ เพื่อค้าขายต่างชาติ

หากเอ่ยถึงเศรษฐกิจจีนรวมทั้งฮ่องกงในเวลานี้ หลายคนน่าจะได้ยินข่าวในเชิงลบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ที่ฉุดรั้งการเติบโตของเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุน    แม้ว่าข่าวร้ายจะยังปกคลุมเศรษฐกิจจีน และยังคาดเดาได้ยากว่าวิกฤตจะผ่านพ้นไปเมื่อใด แต่ในมุมธุรกิจรวมทั้งการลงทุนระหว่างประเทศ ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC) เช...


X
Close Advertising