×

LINE Meeting

โควิด-19 ระลอกใหม่ดันยอดผู้ใช้งานวิดีโอ LINE สูงขึ้น 400% ประชุมงานผ่าน LINE Meeting ทะลุ 480% จาก WFH
7 มกราคม 2021

โควิด-19 ระลอกใหม่ดันยอดผู้ใช้งานวิดีโอ LINE สูงขึ้น 400% ประชุมงานผ่าน LINE Meeting ทะลุ 480% จาก WFH

จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วที่ลากยาวมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้บริษัทและหน่วยงานหลายแห่งเริ่มปรับรูปแบบการทำงานของตัวเองไปสู่การ Work from Home ทำงานกันจากที่บ้านมากขึ้นไม่ต่างจากช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา   ส่งผลให้ยอดการใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ พุ่งพรวดขึ้นแบบก้าวกระโดดตามไปด้วย ซึ่งจากการเปิดเผยของ ...