×

Line Chat Application

26 กรกฎาคม 2017

แชตไลน์-ดูไลน์ทีวี ไม่คิดค่าเน็ต! LINE Mobile เปิดทดลองใช้บริการเวอร์ชัน Beta ตั้งเป้าบริการเต็มรูปแบบปีนี้

     LINE Mobile เปิดให้ทดลองใช้บริการโทรศัพท์มือถือเวอร์ชัน Beta ตั้งเป้าเตรียมเปิดบริการเต็มรูปแบบภายในปีนี้ พร้อมชูจุดเด่นความสะดวกสบายในการใช้งาน      นอกจากนี้ LINE Mobile ยังใจป้ำให้ลูกค้าสามารถใช้บริการของ LINE ทั้ง LINE Chat Application - แชตสนทนาทั่วไป, ดาวน์โหลดหรืออัพโหลดรูปภาพ, voice call...