×

Light at Koto

Light at Koto
15 มกราคม 2022

แจ้งเลื่อนวันจัดงาน Light at Koto เนื่องจากสถานการณ์โควิด คาดว่าจะกลับมากลาง-ปลายกุมภาพันธ์​

เนื่องจากตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิดได้กลับขึ้นมาเพิ่มสูงอีกครั้งตลอดเดือนมกราคม ทำให้หลายๆ ผู้จัดงานนิทรรศการต่างๆ เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังมากยิ่งขึ้น รวมถึงบางงานที่เปิดรับผู้เข้าชมจำนวนมาก อาจจะต้องเลื่อนออกไปก่อนในช่วงเวลานี้    เช่นเดียวกับนิทรรศการ Light at Koto จัดโดย Tea Space น้องใหม่ล่าสุดในย่านเจริญกรุง ออกมาประกาศเลื่อนงานนิท...

Close Advertising