×

Larry Ellison

28 ธันวาคม 2023

ทำเนียบ 10 อันดับมหาเศรษฐีที่ ‘รวยที่สุด’ ของโลก ประจำปี 2023

ปี 2023 ที่กำลังจะผ่านพ้นไป ถือเป็นปีที่มหาเศรษฐีโลกต่างมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ 10 อันดับแรกที่ทุกคนมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นทั้งหมด โดยเฉพาะ อีลอน มัสก์ ที่กลับขึ้นมาเป็นผู้ที่รวยที่สุดของโลกอีกครั้ง โดยมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นมากถึง 73.7% หรือราว 3.45 ล้านล้านบาท    ขณะที่ความมั่งคั่งส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่กับ...

X
Close Advertising