×

Kintor Pharmaceutical

ยาต้านโควิดพัฒนาเอง
24 พฤศจิกายน 2021

‘ยาต้านโควิดพัฒนาเอง’ อาจกลายเป็นคำตอบของจีน ในการเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากโควิดเป็น 0 สู่การใช้ชีวิตร่วมกับโควิด

ปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิดที่ยังทวีความรุนแรง แม้จะมีการเร่งฉีดวัคซีนป้องกัน ทำให้หลายประเทศตัดสินใจปรับเปลี่ยนแนวทางการรับมือ จากยุทธศาสตร์ควบคุม ‘โควิดเป็น 0’ หรือ ‘Zero Covid’ มาเป็นการใช้ชีวิตร่วมกับโควิดแทน   สำหรับจีน ในฐานะชาติแรกที่เผชิญการระบาดของโควิด ที่ผ่านมามีการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด แ...

Close Advertising