×

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

4 พฤษภาคม 2019

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทักทายพระบรมวงศานุวงศ์ ในการประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สำนักพระราชวัง เผยแพร่ภาพในการประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเสด็จฯ ไปทรงนมัสการพระรัตนตรัย ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ ณ หอพระธาตุมณเฑียร การนี้ หลังจากเสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาช...
3 พฤษภาคม 2019

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีเสด็จฯ ในการประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้ (3 พ.ค.) เมื่อเวลา 16.12 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีเสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระเจ้าหลานเธอ พระอง...
3 พฤษภาคม 2019

วีดิทัศน์ ‘เพลงชาติไทย’ แรกบนแผ่นดินรัชกาลที่ 10 เน้นเนื้อหา ปรับทำนอง แสดงพลังรักชาติ

วันนี้ (3 พ.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จะมีการเผยแพร่วีดิทัศน์ประกอบเพลงชาติรูปแบบใหม่ โดยวีดิทัศน์ดังกล่าวจะมีเนื้อหาของภาพที่แสดงถึงพลังและความรู้สึกรักชาติแบบสมัยใหม่ของชายหญิง ซึ่งต่างจากรูปแบบเดิมที่มีภาพการสู้รบ นอกจากนี้ยังเพิ่มภาพพลเรือน เกษตรกร ชาวประมง  และผู้นำศาสนา เป็นต้น เพื่อให้...
3 พฤษภาคม 2019

“สิ่งที่ผมสอนลูกชายมาเสมอคือ กษัตริย์นั้นจะต้องรู้ว่าสิ่งใดดีและสิ่งใดไม่ดีด้วยตัวเอง” เฉลิมฉลองแผ่นดินใหม่ ย้อนชมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

“ผู้อ่านเปิดดูอัลบั้มรูปสมัยตัวเองเป็นเด็กครั้งสุดท้ายเมื่อไร” รูปภาพที่ว่าคือการบันทึกช่วงเวลาพิเศษ เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำถึงการมีชีวิต ที่สำคัญถ้าภาพเหล่านั้น ‘บันทึก’ ขึ้นโดยชายผู้ให้กำเนิด นั่นก็ยิ่งเป็นหลักฐานแห่งความ ‘ปีติยินดี’ ว่าแววตาของสิ่งมีชีวิตตัวน้อยๆ นี้ สักวันจะเติบใหญ่เพื่อสร้างชีวิตและรากฐานของตนเอง   เนื่องในโอกาสสำคัญช...
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
3 พฤษภาคม 2019

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีเสด็จฯ สักการะศาลหลักเมือง

วานนี้ (2 พ.ค.) เมื่อเวลา 16.48 น. รถยนต์พระที่นั่งถึงศาลหลักเมือง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ เข้าหอพระพุทธรูป ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ เสด็จฯ เข้าศาลหลักเมือง ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย สักการะศาลหลักเมือง ทรงกราบ เสด็จฯ เข้าศาลเทพารักษ์ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย สักการะพระเสื้อเมือง พ...
2 พฤษภาคม 2019

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี เสด็จฯ ถวายราชสักการะปฐมบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 1

เมื่อเวลา 16.38 น. วันที่ 2 พฤษภาคม รถยนต์พระที่นั่งถึงยังปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพานพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงกราบ การนี้ สมเด็จพระราชินีสุทิดา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยเสด็จฯ ด้วย จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ...
2 พฤษภาคม 2019

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 5

เมื่อเวลา 16.29 น. วันที่ 2 พฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต การนี้สมเด็จพระราชินีสุทิดา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยเสด็จฯ ด้วย &nb...
ราชาภิเษกสมรส
2 พฤษภาคม 2019

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีสุทิดา

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีสุทิดา   วันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562   ขอบคุณคลิปจากสำนักข่าวไทย...
พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส
1 พฤษภาคม 2019

ชมภาพพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีสุทิดา

เมื่อเวลา 16.32 น. ของวันที่ 1 พฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ ห้อง ว.ป.ร. พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ในการสถาปนาสมเด็จพระราชินี     ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อารักษ์อ่านประกาศสถาปนา พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ...
1 พฤษภาคม 2019

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการ ประกาศ เรื่อง สถาปนาสมเด็จพระราชินี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการ ประกาศ เรื่อง สถาปนาสมเด็จพระราชินี ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส กับ พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา ถูกต้องตามกฎหมาย และราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการแล้ว จึงมีพระราชโองการให้สถาปนา ...


X
Close Advertising