×

I’m Not Your F***ing Stereotype

I’m Not Your F ing Stereotype
2 ธันวาคม 2019

I’m Not Your F***ing Stereotype สะท้อนวิกฤตอัตลักษณ์ที่เด็กสาวมุสลิมต้องเผชิญ ได้รางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติสิงคโปร์

“แกนับถือศาสนาอะไรกันแน่เนี่ย”   คำถามสั้นๆ ใน I’m Not Your F***ing Stereotype หนังสั้นธีสิสของฮีซัมร์ เจ๊ะมามะ นักศึกษาจากคณะ Digital Media and Cinematic Arts มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่หยิบประเด็นปัญหาวิกฤตอัตลักษณ์ที่เด็กสาวมุสลิมต้องเผชิญ มาสะท้อนมุมมองและสิ่งที่เกิดขึ้น แต่หลายคนไม่เคยรับรู้ หรือไม่ก็ถูกพร่าเลือนให้ดูเหมือนว่าไม่มีสิ่งเห...