×

Human Development Index: HDI

ความเหลื่อมล้ำ
23 พฤษภาคม 2024

เร่งรัดให้ไทยปลดล็อกกับดักโลกที่แบ่งขั้ว และวางแนวทางความร่วมมือใหม่ เพื่อเร่งการพัฒนามนุษย์ หยุดความเหลื่อมล้ำในไทย

การพัฒนามนุษย์อย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นบนโลกได้อย่างไร ในเมื่อหลังการแพร่ระบาดของโควิด ช่องว่างระหว่างประเทศร่ำรวยและประเทศยากจนกลับยิ่งขยายวงกว้าง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศยิ่งเพิ่มทวีคูณ   ถึงแม้จะมีการคาดการณ์ว่า ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index: HDI) จะเพิ่มสูงขึ้นในปี 2566 จนแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่ความเหลื่อมล...
16 พฤษภาคม 2024

รายงาน UNDP เผย ดัชนีการพัฒนามนุษย์ของไทยฟื้นตัวจากช่วงก่อนโควิด แต่ยังต้องเร่งพัฒนา

รายงานการพัฒนามนุษย์ (Human Development Report: HDR) ประจำปี 2023/24 จากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เผย ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index: HDI) ของไทยฟื้นตัวจากช่วงก่อนโควิด แต่ยังต้องเร่งรัดการพัฒนา เพราะไทยยังลดความเหลื่อมล้ำได้น้อย ทั้งยังถดถอยเรื่องการยุติความหิวโหยและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   รายงาน...
ดัชนีการพัฒนามนุษย์
21 พฤศจิกายน 2023

UNDP เร่งรัดให้มุ่งสู่ทิศทางใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามนุษย์ในประเทศไทย ท่ามกลางความผันผวนของโลก

การพัฒนามนุษย์จะยั่งยืนได้อย่างไร เมื่อผู้คนที่ร่ำรวยที่สุดเพียงร้อยละ 1 ของประชากรมีความมั่งคั่งมากกว่าประชาชนร้อยละ 20 ซึ่งมีรายได้น้อยที่สุดถึง 2,500 เท่า   ถึงแม้ว่าการพัฒนามนุษย์ในภาพรวมของประเทศไทยจะมีความก้าวหน้าไปมาก แต่ผู้คนกลับยังไม่ได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าอย่างเท่าเทียมกัน ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index: HDI...


X
Close Advertising