×

Haier

Haier
17 มกราคม 2022

‘Haier’ มัดใจผู้บริโภค ครองแชมป์อันดับ 1 ผู้นำตลาดโลก 13 ปีซ้อน พร้อมรุกตลาดสมาร์ทโฮมเต็มสูบ

  หากถามว่าอะไรบ้างที่เป็นจุดแข็งที่สร้างความสำเร็จให้แบรนด์ และทำให้คนส่วนใหญ่เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้า Haier มาช่วยอำนวยความสะดวกภายในบ้าน ต้องบอกว่ามีอยู่ 3 ข้อด้วยกัน ได้แก่ 1. การรับฟังความต้องการของผู้บริโภค 2. การไม่หยุดปรับตัวเพื่อให้เท่าทันทุกความเปลี่ยนแปลง 3. การมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างความโดดเด่นและตอบ...
SEAC ชวนผู้นำองค์กร รู้จักหลักคิดแบบ Haier องค์กรที่เชื่อในปรัชญา ‘เหรินตันเหออี’ พลิกจาก ‘ล้าหลัง’ เป็นสร้าง ‘นวัตกรรม’ ได้ไม่รู้จบ
22 มีนาคม 2021

SEAC ชวนผู้นำองค์กร รู้จักหลักคิดแบบ Haier องค์กรที่เชื่อในปรัชญา ‘เหรินตันเหออี’ พลิกจาก ‘ล้าหลัง’ เป็นสร้าง ‘นวัตกรรม’ ได้ไม่รู้จบ [Advertorial]

เคยสงสัยไหมว่า วัฒนธรรมหรือรูปแบบโครงสร้างองค์กรแบบไหนที่ถึงเวลาอันควรค่าที่จะต้อง ‘ปรับเปลี่ยน’ ล้างระบบใหม่เสียที เพื่อให้ทันต่อการรับมือความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคที่อะไรๆ ก็เกิดขึ้นได้โดยไม่ทันคิด มีจำนวนวินาทีและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเร็วกว่าอัตราการดาวน์โหลดบนอินเทอร์เน็ต 5G?   เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมการบรรยายขนาดย่อๆ ท...

Close Advertising