×
392196

Google ประเทศไทย

Google ประเทศไทย
27 สิงหาคม 2020

ลดความเหลื่อมล้ำการศึกษา ช่วยผู้ประกอบการ SME ปรับตัว ‘Google ประเทศไทย’ ประกาศแผนฟื้นฟูประเทศ

วันนี้ (27 สิงหาคม) Google ประเทศไทยได้ประกาศวิสัยทัศน์และโครงการต่างๆ ในการร่วมฟื้นฟูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทยอย่างยั่งยืนภายในงาน Google for Thailand (งานในปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3) โดยความมุ่งเน้นในครั้งนี้ ทาง Google จะให้ความสำคัญกับการยกระดับภาคการศึกษา ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เป็นหลัก...