×

Girls Don’t Cry

11 สิงหาคม 2018

วิชัย x เต๋อ นวพล เรื่องเล่าจากรอยน้ำตาของผู้ชายที่โอตะทั่วประเทศอิจฉามากที่สุดในเวลานี้

หลังจากปล่อยตัวอย่าง Girls Don’t Cry ภาพยนตร์สารคดีเรื่องล่าสุดของ เต๋อ-นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ ที่เปิดเผยให้เห็นหยาดน้ำตาและความรู้สึกลึกๆ ของสมาชิกวง BNK48 ทั้ง 26 คนออกมา น้ำตาของใครหลายคนก็เผลอหล่นลงมาโดยไม่รู้ตัว   จากการทำงานสัมภาษณ์ที่มีโอกาสได้สัมภาษณ์น้องๆ วง BNK48 หลายคน เรารู้ดีอยู่แล้วว่าแต่ละคนล้วนมีเรื่องราวที่น่าสนใจ ภายใต้ควา...

Close Advertising