×

Gallery 101

17 กรกฎาคม 2019

Gallery 101: เปิดเส้นทางผลงานศิลปะ เบื้องลึกอาชีพคิวเรเตอร์ ผู้อยู่เบื้องหลังการเกิดของศิลปินหน้าใหม่

ในเมืองไทย ศิลปะมักถูกพูดถึงแต่ความสวยงามและความหมายของชิ้นงานที่กำลังจัดแสดงอยู่เบื้องหน้า ทว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเกี่ยวกับการเดินทางของงานศิลปะสักชิ้นนั้นแทบจะไม่มีใครได้รับรู้ ซึ่งถ้าใครเคยได้ดูซีรีส์เกาหลี Her Private Life ที่ดำเนินเรื่องผ่านกลุ่มคนที่ทำงานอยู่ในแกลเลอรีศิลปะ ก็จะรู้เลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายสักนิดที่ศิลปินคนหนึ่งจะแจ้งเกิด ไม่ใช่ง...