×

Flavone

raksha kamillosan m
25 พฤศจิกายน 2021

ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านกันสักที แต่จะทำอย่างไรให้รู้สึกปลอดภัย!? [ADVERTORIAL]

  หลังจากผ่อนคลายสถานการณ์ ผู้คนต่างยินดีและออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านกันมากขึ้น   หลังจากที่ทุกคนจำเป็นต้องเก็บตัวอยู่กับบ้านกันมาเป็นเวลานาน ในที่สุดตอนนี้ก็เริ่มมีการปลดล็อกผ่อนคลายสถานการณ์ ทำให้ผู้คนต่างยินดีและออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านกันมากขึ้น แต่ถึงจะใช้ชีวิตกันได้อย่างอิสระมากขึ้นแล้ว เราก็ไม่ควรลืมที่จะตั้งการ์ดป้องกันและดูแลสุขภ...

Close Advertising