×

Femininity

Burberry Fall/Winter 2021 คอลเล็กชันที่บ่งบอกถึงพลังของผู้หญิง และนำธง Union Jack ประจำสหราชอาณาจักรมาใช้
22 เมษายน 2021

Burberry Fall/Winter 2021 คอลเล็กชันที่บ่งบอกถึงพลังของผู้หญิง และนำธง Union Jack ประจำสหราชอาณาจักรมาใช้

Burberry Fall/Winter 2021 ภายใต้การออกแบบของ ริคคาร์โด ทิสซี ที่มีชื่อว่า ‘Femininity’ เป็นคอลเล็กชันที่ผสมทั้งความอ่อนโยนแต่ทรงพลังของเพศหญิง และความเป็นแบรนด์อังกฤษโดยสายเลือด    เมื่อไม่กี่วันก่อนทางแบรนด์ได้ปล่อยภาพบัตรเชิญผ่านทางออนไลน์เป็นตราวงกลมลูกโลกที่มีคำว่า ‘Mother Nature, Fluidity, Infinite Love, Eccectricity’ ล้อมรอบอย...