×

EC

7 พฤศจิกายน 2019

EU หั่นคาดการณ์เศรษฐกิจยูโรโซนเหลือโต 1.1% ในปีนี้ เหตุข้อพิพาทการค้าทั่วโลกฉุดรั้งการขยายตัว

สหภาพยุโรป (EU) หั่นตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนเหลือ 1.1% ในปี 2019 และ 1.2% ในปี 2020 จากระดับ 1.2% และ 1.5% ที่คาดการณ์ไว้ในรายงานฉบับก่อน ท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้าทั่วโลกที่ยังตึงเครียด ซึ่งเป็นปัจจัยบั่นทอนศักยภาพและฉุดรั้งอัตราการเติบโตของภูมิภาคดังกล่าว   คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) เตือนในรายงานคาดการณ์เศรษฐกิจประจำฤ...