×

Donald Trump

5 มิถุนายน 2017

ทรัมป์ประกาศถอนตัวจาก The Paris Agreement อเมริกาจะได้อะไร และโลกจะเสียอะไร

     วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีคือวันสิ่งแวดล้อมโลก และ ‘สิ่งแวดล้อม’ กลายเป็นประเด็นที่คนทั่วโลกหันมาให้ความสนใจมากในหลายปีให้หลัง เพราะผลกระทบจากการทำลายสิ่งแวดล้อมนั้นเด่นชัดและรุนแรงขึ้นทุกวัน จากที่เราเห็นได้ว่าอุณหภูมิโลกนั้นขยับสูงขึ้นทุกปี      แต่แล้วเมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์...